Цели

БИАА работи за:

  • Повишаване квалификацията на юристите в България;
  • Международно сътрудничество с юристи, обмяна на опит по актуални правни въпроси;
  • Насърчаване прилагането на различни правни техники и инструменти в икономиката и бизнеса;
  • Подобряване и използване на правни източници в икономическото развитие;
  • Извършване на изследвания, анализи, разработки по актуални правни теми
  • Насърчаване и поддържане на мрежата от контакти сред участвалите в програми на ИДЛО.