КУРС ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ILEC

(В момента не се провежда. Като част от редовното преразглеждане на системите за оценка на знанията Cambridge English преустановиха издаването на сертификат ILEC през декември 2016 г.)

Обучението се води от адвокат Албена Симеонова.
Курсът е предназначен за полагане на изпита, организиран от Британския съвет, за получаване на международно валиден сертификат на Университета Кеймбридж за юристи – ILEC (International Legal English Certificate). Необходимо е курсистите да имат общо ниво на английски Upper-Intermediate или по-високо , както и начални познания по правен английски.

Обучителни кампании
2016
2015 - 2016
2015
2014 - 2015
2014
2013 - 2014
2013
2012 - 2013
2012
2011 - 2012