• "Квалификационни дни на Софийска адвокатска колегия", София,  септември - декември 2015, София
  • "Търговската марка и дизайн на Общността  – характеристики, действие и регистриране. Практика на Съда на ЕО“, 22 -23  ноември  2007,София
  • "Прилагане на авторските и сродните права. Фокус върху правото на Европейския съюз“,  21 -22 ноември  2006, София 
  • "Авторско и сродни на авторското права“, 3 - 5 април 2006, София
  • "Търговската марка – действие и регистрационни системи. Национална и международна практика“, 11-13 май 2005 (реплика на семинара от февруари 2005, осъществен отново поради големия интерес)
  • "Търговската марка – действие и регистрационни системи. Национална и международна практика“, 10 - 12 февруари 2005, София
  • "Действие и защита на търговската марка – локални и международни аспекти", 27 – 28  май 2004, София
  • "Действие и защита на търговската марка – локални и международни аспекти", 22 – 24 януари 2004, София