Конференцията “3P for IP: Публично-частно партньорство за закрила на интелектуалната собственост“ се организира от Сдружение за защита на легалното разпространение на програми – ТеРаПро и партньорските организации Българска ИДЛО Алумни Асоциация, Агенция за връзки с обществеността DD Agency и юридическа кантора АРСИС Консултинг по програма на Европейската служба за интелектуална собственост – EUIPO.

Прочети още...

Период на изпълнение: март 2018 - март 2019

Партньори:
Сдружение за защита на легалното разпространение на програми – ТеРаПро, Българска ИДЛО алумни асоциация, Агенцията  за връзки с обществеността - DD Agency и специализираната в областта на защитата на интелектуалната собственост кантора АРСИС Консултинг.

С финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Европейската служба за интелектуална собственост има трайна практика да работи в сътрудничество с бенефициентите на своите програми. Подобно партньорство й дава възможност да комуникира в по-широк европейски контекст своите проучвания и подкрепящи политики, включително и да насърчи национални усилия за защита на интелектуалната собственост.

Прочети още...

Период на изпълнение: март 2018 - март 2019

Партньори: Сдружение за защита на легалното разпространение на програми – ТеРаПро, Българска ИДЛО алумни асоциация, Нов български университет,  Университет Туриба - Латвия, Университет Микола Ромерис - Литва, Egoist.bg АД

С финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Общото послание на проекта адресира изводи от проучванията  "Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприемане, информираност, действия" и "Младежкият индекс на интелектуалната собственост", осъществени от   EUIPO, а именно:

Прочети още...

  • "Алтернативното решаване на спорове за подобрен достъп до правосъдие и върховенство на закона", 2012
  • "Тълкувателните решения на върховните съдилища като източник на правосъдие и фундамент за върховенството на закона", 2011
  • "Превенция на домашното насилие", 2011
  • "Inns of Court" – менторство в София, 2010
  • "Оценка на нуждите за реформа на съдебната система в контекста на общественото недоверие и високите показатели за корумпираност и неефективност на системата"  - предварителна фаза, 2009
  • "Обществена информираност за ефективна защита по съдебен път на права и интереси на гражданите – партньорство с национален обхват на Българската ИДЛО Алумни Асоциация и ДАРИК радио"  - 2007