Период на изпълнение: март 2018 - март 2019

Партньори: Сдружение за защита на легалното разпространение на програми – ТеРаПро, Българска ИДЛО алумни асоциация, Нов български университет,  Университет Туриба - Латвия, Университет Микола Ромерис - Литва, Egoist.bg АД

С финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Общото послание на проекта адресира изводи от проучванията  "Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприемане, информираност, действия" и "Младежкият индекс на интелектуалната собственост", осъществени от   EUIPO, а именно:

  • Младите хора осъзнават най-ясно какво е "плагиатство", когато последствията засягат собствения им интелектуален труд (дори и само собствените им академични разработки, но не само това...);
  • Назиданието отблъсква младите хора;
  • Защитата на интелектуалната собственост - според представите на младите респонденти - облагодетелства само интелектуалните елити: големи  фирми и известни имена.

Изводите от проучванията на EUIPO  определят подходите, комуникационните канали и ракурса на проектните дейности. 

Проект EYE предвижда създаването на 15-минутен филм - разпознаваеми млади творци разказват за творческите усилия и понесените щети, за своите преживявания и опитност. От заснетия филмов материал се създават допълнително 3 самостоятелни 3-минутни филмови форми. Филмите ще бъдат заснети от студенти от НБУ, ще бъдат разпространени в 5 университета, а също така чрез национални радио- и телевизионни канали.

Допълнително, личните истории на младите творци получават втори пласт интерпретации - 10 влиятелни в публичното пространство фигури ("инфлуенсъри") обогатяват посланията чрез своите гледни точки.