11 октомври 2017 г.

Програмата е направена с изцяло практическа насоченост. Подходяща е за успешно преминалите основния курс на обучение, а също така и за юристи, които имат добро ниво на общ английски и практика в работата с документи. Работи се интензивно за постигане на отлични комуникационни умения – провеждат се дискусии, обсъждат се казуси, извършват се преводи на документи /съдебни решения, договори и др./.

Делнична група: с начало 11 октомври 2017 г. Провежда се в сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2018 година.
Съботна група: с начало 14 октомври 2017 г. Провежда се от 10.00 до 12.00 часа.Курсът продължава до края на месец юни 2018 година.

Такса за участие: 490 лева при пълно заплащане на курса или 520 лева, платими на две вноски по 260 лева. Групите да запълват по реда на записването. Записването се потвърждава с плащане в едноседмичен срок от заявяване на участието.

След успешно завършеното обучение Българската ИДЛО Алумни Асоциация издава сертификат на курсистите.