за юристи, счетоводители, финансисти и икономисти

Кампания 2018 - 2019

Обучението се води от адвокат Албена Симеонова.

Курсът е предназначен за юристи, икономисти, счетоводители, финансисти, студенти в изброените специалности, преводачи, както и за всеки, който има необходимост да използва финансов английски в ежедневната си работа или в обучението си. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области като счетоводство, одит, банки, застраховане, несъстоятелност, корпоративни финанси, икономика и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

Начало 15 октомври 2018 г. Провежда се от 18.30 до 20.30 часа в понеделник. Курсът продължава  до края на месец април 2019 година.

Такса за участие: 460 лева при пълно заплащане на курса или 480 лева, платими на две вноски по 250 лева и 230 лева. Групите се запълват по реда на записването. Записването се потвърждава с плащане в едноседмичен срок от заявяване на участието.

След успешно завършеното обучение  Българската ИДЛО алумни асоциация издава сертификат на курсистите.